doctors
Kenmerken van een kwaliteitsvolle beugeltherapie voor slaapapneu

Voor patiënten met obstructief slaapapneu is de kwaliteit, het klinische nut en het comfort van een therapie van groot belang. Om het succes van de behandeling te garanderen moet de beugel elke nacht zijn werk perfect doen. Dat vraagt bij de diagnostiek en therapie een nauwe samenwerking tussen slaapspecialisten en ervaren tandartsen met een specialisatie in de slaapgeneeskunde. Zo wordt de behandeling een optimaal succes dankzij de perfecte individuele pasvorm en de luchtwegen die constant worden opengehouden.

Een bijzonder belangrijk kwaliteitskenmerk is de hoge therapietrouw van de gebruiker. Dat is bij SomnoDent COAT-gebruikers buitengewoon hoog. Vraag de studie op: info@somnomed.de

Medische studies

Voor SomnoMed® zijn de uitgebreide klinische onderzoeksresultaten over kwaliteit, effectiviteit, behandelingstrouw en comfort van de SomnoMed®-beugels van groot belang.

In de zestien klinische studies van dit moment – het hoogste aantal in de sector – berichten artsen, tandartsen en patiënten over de effectiviteit en hun ervaringen met orale beugels (COAT) in ergelijking met CPAP.

Bijzonder opmerkelijk zijn de vrijwel gelijkwaardige resultaten bij de AHI-reductie met CPAP en beugels – bepaald door de hogere therapietrouw met SomnoDent COAT®.

 

Hulpbronnen voor artsen/slaapspecialisten

Ontdek meer over de uitvoering van titratietesten in het lab om te bepalen of de patiënt geschikt is voor de behandeling met een SomnoDent-beugel. Informeer uzelf ook over de mogelijkheiden voor de opvolging van de therapietrouw, opdat de beugel volgens de regels gedragen wordt.

Als u contact wenst met een SomnoDent-tandarts in uw buury, stuur ons dan een bericht.

SomnoMed® zet voortdurend in op onderzoek en ontwikkeling. Op die manier wordt gegarandeerd dat de SomnoDent SomnoDent COAT®-slaapapneubeugels technologisch op de nieuwste stand blijven en ook in de toekomst als GOUD-STANDAARD in de slaapapneubeugeltherapie erkend zijn. online formulier.

 

Wij willen graag uw mening kennen!

Naam
plaats, land

Is het aantal patiënten die zich in uw praktijk voor OSA lieten behandelen de afgelopen 12 maanden veranderd:
Wat is de hoofdreden waarom u uw patiënten SomnoDent®-producten voorschrijft?
Aan hoeveel procent van uw patiënten schrijft u protrusiebeugels voor?
Ik wil graag nog het volgende zeggen:
Ik wil graag meer informatie over producten en aanbiedingen van SomnoMed® ontvangen.

SomnoMed® mag mij contacteren om over mijn ervaringen met de producten te spreken.