Dental Sleep Medicine Education Goals for 2015
Topkwaliteit in beugels, toestellen en dienstverlening bij de behandeling van OSAS

Na een grondige controle van de orale gezondheidstoestand, de staat van de tanden en de geschiktheid voor de beugeltherapie, uitgevoerd door specialisten in de tandheelkundige slaapgeneeskunde, kan de behandeling met een SomnoDent COAT® worden opgestart.

Samen met de slaapspecialisten garandeert men zo de beste behandeling voor de patiënt.

Voortgezette opleiding in de tandheelkundige slaapgeneeskunde

SomnoMed erkent de toenemende behoefte aan bijkomende opleidingen in de tandheelkunde slaapgeneeskunde en biedt binnen het kader van de SomnoMed-Academy regelmatig voortgezette opleidingen aan in de SomnoDent®-therapie.

Hulpmiddelen voor tandartsen

Behandelingsfilmpjes

De trainingsfilmpjes tonen het verloop van een behandeling met SomnoDent in de belangrijkste stappen.

Leer meer over de hoogwaardige SomnoDent®-beugeltherapie en haal extra informatie op over de registratiemogelijkheden van de therapietrouw en over diagnostische tests voor titratie. Ga na hoe SomnoDent® u bij vragen over de facturatie van medische behandelingskosten kan helpen.

Wij van SomnoDent® zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om onze producten en diensten te optimaliseren en waarderen een korte reactie van uw kant op ons online formulier.