SomnoMed Warranty Info

SomnoDent®-slaapapneubeugels worden individueel en exact op maat geproduceerd in hoogwaardige materialen.
SomnoMed geeft in de landen van de EU twee jaar garantie op eventuele fabricagefouten en materiaalfouten.
In Noorwegen, IJsland en Zwitserland krijgt u een jaar garantie.

Vanwege de verschillende persoonlijke omstandigheden kan SomnoMed® ondanks het uitgebreide onderzoek en de succesverhalen niet garanderen dat het snurken in ieder geval stopt en/of de obstructieve slaapapneu (OSAS) verminderd wordt.

De garantie dekt uitsluitend de reparatie van de beugel

Nieuwe afdrukken of een nieuwe beetregistratie zijn niet in de garantie inbegrepen.

Reparatiewerken onder garantie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door het geautoriseerde SomnoMed®-lab waar de SomnoMed® oorspronkelijk werd geproduceerd.

Uitgesloten van garantie zijn:

 • Aanpassing van de beugels na maatregelen die de tanden vervormen (nieuwe kronen, bruggen).
 • Correcties ten gevolge van slechte beet, bijv. te beperkte of te sterke protrusie, verkeerde occlusievlakken.
 • Reparaties vanwege onjuiste titratie en gebruikt.
 • Reparaties vanwege reset-bijten, acrylbreuk of onjuiste behandeling van titreereenheden, flossen, winglets of afstandsstukken.
 • Reparaties vanwege onjuiste behandeling en andere schade die niet door fabricagefouten werden veroorzaakt. Bijvoorbeeld:
  – Reparaties door defecte of vertekende modellen – Foutieve of vertekende vervorming of beetregistratie
  – Tandsteen
  – Wijzigingen aan beugels die door een technicus werden uitgevoerd die niet door SomnoMed werd geautoriseerd.