SomnoMed is de wereldmarktleider in COAT®

Bij ons staat de patiënt centraal in al onze activiteiten, want wij zijn ervan overtuigd dat een succesvolle behandeling meer nodig heeft dan alleen maar een product. De drijfveren van ons bedrijf zijn innovatie en ons engagement om de samenwerking tussen artsen en tandartsen te verbeteren. Zo willen we ervoor zorgen dat patiënten die aan obstructieve slaapapneu lijden de producten en diensten krijgen die ze nodig hebben om weer van het leven te kunnen genieten.

SomnoMed is de wereldmarktleider van de COAT® (Continuous Open Airway Therapy)-technologie en biedt klinisch geteste diagnostiek en behandelingsmogelijkheden van ademhalingsstoornissen tijdens de slaap, zoals het obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS) en bruxisme.