De medische adviesraad stelt de SomnoMed®-richtlijnen op voor de ontwikkelingen en trends in de behandelingen van slaapstoornissen en de aspecten van de slaapgeneeskunde die daarmee samenhangen. De adviesraad bestaat uit artsen met verschillende specialisaties en komt twee keer per jaar samen om de volgende zaken te bespreken:

Onderzoek en ontwikkeling

  • Geeft advies over de ontwikkeling van de klinische en gezondheidseconomische inzichten en normen van de medische praktijk voor de verdere ontwikkeling van intraorale beugeltherapieën
  • Geeft input bij technologische ontwikkelingen en trends en geeft advies over de toekomstige ontwikkeling van het technologieplatform SomnoMed.
  • Adviseert SomnoMed bij het medische opleidingsprogramma
  • Geeft ondersteuning bij het opstellen van criteria voor de selectie en de bepaling van het effect van maatregelen voor het voorschrijven van een therapie met COAT

Verkoopsactiviteiten

Hij geeft input voor verkoops- en marketingactiviteiten.

De leden van de adviesraad staan indien nodig ook ter beschikking voor besprekingen en adviezen met de leidinggevenden.