Lääketieteellinen hallintoneuvosto vastaa tuotekehittelyn SomnoMed®-päälinjoista, kun kysymyksessä on unihäiriöt ja niihin liittyvät näkökannat. Neuvosta koostuu eri alojen lääkäreistä ja se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan seuraavista asioista:

Tutkimus ja kehitys

  • Aihepiirejä ovat mm. kliiniset ja terveyteen liittyvät taloudelliset tekijät, tutkimustulokset, standardit, kokemukset lääkäreiden vastaanotoilta, intraoraalin kiskohoidon jatkokehittely.
  • Neuvosto toimittaa tietoa teknologian kehityksestä ja uusista suuntauksista ja neuvoo, miten SomnoMed-alustaa voidaan kehittää tulevaisuudessa edelleen.
  • Antaa neuvoja lääketieteellisiä koulutusohjelmia varten.
  • Antaa tukea, kun laaditaan esim. kriteereitä, millainen COAT-hoito on tarpeellinen missäkin tilanteessa.

Markkinointi

Lisäksi neuvosto tukee myynti- ja markkinointitoimintaa.

Neuvoston jäsenet antavat tarvittaessa neuvoja ja ohjeita yritysten johtoportaille.