Kansainvälinen johtoryhmä

Neil Verdal-Austin

Strategiasta ja toimeenpanosta vastaava toimitusjohtaja

Neil Verdal-Austin nimettiin strategiasta vastaavaksi toimitusjohtajaksi marraskuussa 2018 ja toimeenpanosta vastaavaksi toimitusjohtajaksi elokuussa 2020. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus lääkinnällisiä tuotteita valmistavista ja jakelevista yrityksistä, jona aikana ihmisten elämien parantamisesta on tullut hänelle intohimo. Ennen nykyistä pestiään Neil oli SomnoMedin talousjohtaja 10 vuoden ajan ja olennainen osa muutosta, jossa yritys kehittyi pienestä alle 5 miljoonan dollarin ja 50 työntekijän firmasta maailmanlaajuiseksi suuryritykseksi, joka toimii 28 maassa, pyörittää noin 70 miljoonan dollarin liikevaihtoa ja työllistää yli 500 henkilöä ympäri maailman. Talousjohtajana erinomaisesti pärjännyt Neil otti myös suoraa hallintavastuuta APAC-alueesta, johon kuuluvat Australia, Uusi-Seelanti, Singapore ja Etelä-Korea, vuosina 2014–2018.

Hänellä on kokemusta järjestelmien kehittämisestä ja käyttöönotosta, yrityskaupoista, strategisesta suunnittelusta, raportoinnista ja operatiivisesta johtamisesta. Ennen SomnoMedille® tuloaan Neil oli töissä Australian suurimmalla lääkinnällisten tuotteiden ja laitteiden jakelijalla LifeHealthcarella ja toimi Etelä-Afrikassa merkittävän lääkealan jakelijan Orthomedics Groupin talousjohtajana sekä keskeisenä sidosryhmätoimijana. Tänä aikana hän oli johtoryhmän avainhenkilöitä sekä olennainen osa kyseisen toiminnan kaupallista puolta, sen prosesseja, hankintoja, taloudellista suorittamista ja operatiivista erinomaisuutta.

Neil valmistui Etelä-Afrikan Kapkaupungin yliopistosta ja on laillistettu tilintarkastaja (Australiassa).

Herve Fiévet

Talousjohtaja (CFO)

Herve on Australian kansalainen, jolla on ranskalaiset juuret ja joka aloitti uransa Ranskassa autoteollisuudessa. Hän oli Sogefi Groupin jälkimarkkinajaoston liiketoimintayksikön johtaja ja johti globaalia tiimiä kahdeksassa maassa vuoteen 2012 saakka. Fiévet muutti Australiaan vuonna 2013 ja on sittemmin ollut Baxter IP:n (liiketoiminnan innovaatiokonserni, joka kaupallistaa tuotekonsepteja sekä teknologioita) ja äskettäin Pierre Fabren (ranskalainen lääkeyritys, jolla on ihonhoitoon ja kosmetiikkaan liittyviä tuotemerkkejä) palveluksessa. Hervéllä on laajaa kokemusta talousasioiden, informaatioteknologian, toimitusketjujen, ostopalveluiden, lakiasioiden sekä henkilöstöhallinnon johtamisesta.

Hervéllä on diplomi-insinöörin tutkinto hallinnon, tilintarkastuksen ja talouden alalta Reimsin kauppakorkeakoulusta. Hervé on laillistettu kirjanpitäjä (CPA) sekä laillistettu laskentatoimen harjoittaja (CMA).

Mark Harding

Mark Harding

Vanhempi varapääjohtaja | globaali markkinointi

Mark Harding liittyi SomnoMediin® heinäkuussa 2019 globaalista markkinoinnista vastaavana varapääjohtajana, ja hänet ylennettiin vanhemman varapääjohtajan tehtävään tammikuussa 2021, jolloin hän otti vastuulleen SomnoMedin® tutkimus- ja kehitystiimin. Ennen tätä hän toimi Australian lääkinnällisten laitteiden korvausstrategiaan liittyvissä asioissa neuvoa antavana konsulttina, jossa tehtävässä hän kumppaneineen kehitti ja toteutti strategian MSAC:n hyväksymälle liikkeen aikana tapahtuvalle verenpaineen mittaukselle. AtCor Medicalin (ACG) globaalin markkinoinnin, APAC-alueen sekä Euroopan myynnin vastaavana varapääjohtajana hän solmi strategisen kumppanuuden A&D Medicalin kanssa Japaniin, jolla avattiin Japanin markkinoita ja laajennettiin myyntiä sekä kehitettiin/lanseerattiin AtCorin menestyneintä tuotetta. Hän oli aiemmin Zimmerin (nykyään Zimmerin Biomet) palveluksessa Tyynenmeren alueen Aasian (Japania lukuun ottamatta) markkinoinnista vastaavana johtajana, Schering Ploughin tuotejohtaja. Hänen uransa alkoi lääkinnällisten laitteiden markkinoinnin parissa Baxter Healthcaren palveluksessa.

27 vuoden uransa aikana Harding on osoittanut kyvykkyytensä globaaliin kasvuun tähtäävien strategioiden kehittämisessä ja toimeenpanossa. Hänellä on kokemusta strategisesta suunnittelusta, uusien tuotteiden kehityksestä, tuoteportfolion hallinnasta, suoraan potilaille suunnatuista markkinointikampanjoista sekä päivittäismyynnistä ja liiketoimintajohtamisesta.

Arlene Graham

Arlene Graham

Johtaja | globaali henkilöstöhallinto

Skotlannista kotoisin olevalla Arlenella on runsaasti kokemusta, joka vaihtelee silmien hoitoon liittyviä tuotteita myyvien kymmenien kauppojen hallinasta Australiassa henkilöstön johtoon suorissa asiakaskokemuksissa lentoyhtiön palveluksessa, ja jonka avulla hän on kehittänyt erinomaisia johtamistaitoja sekä syvän ymmärryksen liiketoiminnan tavoitteista ja vaatimuksista. Hän on sittemmin kehittänyt vahvoja henkilöstöhallintotaitojaan erityisesti koulutuksen sekä ura- ja palkintosuunnittelun saralla Luxottican palveluksessa, hallinnollisia parhaita käytäntöjä, työterveys- ja turvallisuustaitoja, lahjakkuuteen, ihmisiin ja kulttuuriin sekä taitojen ylläpitoon ja motivaatioon liittyviä taitoja Moët Hennessyn palveluksessa sekä viimeisimpänä Williams Sonoma Australian henkilöstöjohtajana.

Arlene liittyi SomnoMediin® huhtikuussa 2021 tavoitteenaan myötävaikuttaa vahvasti SomnoMedin® henkilöstöhallintoyhteisön rakentamiseen ja jatkuvaan parantamiseen.

Arlenella on liiketalouden, markkinoinnin ja matkailualan tutkinto Glasgow Caledonian University -yliopistosta.

David Lewis

David Lewis

Johtaja | globaali IT

Yhdistyneestä kuningaskunnasta tuleva David on toiminut eri IT/IS-rooleissa Yhdistyneen kuningaskunnan puolustusministeriön ja sittemmin Telstran ja Colonial State Bankin palveluksessa Australiassa. Hän liittyi Resmediin vuonna 1999 ja oli osa sen kansainvälistä kasvua globaaleista IT-infrastruktuuriasioista vastaavan johtajan roolissa vuoteen 2017 saakka, jolloin yhtiön arvo saavutti 2,1 miljardia dollaria.

Toimittuaan johtavissa IT-tehtävissä terveydenhoidon ja rahoituspalveluiden aloilla, David liittyi SomnoMediin® syyskuussa 2020 tehdäkseen osansa SomnoMedin® kasvun edistämiseksi.

Dorene Markwiese

Dorene Markwiese

Laatu- ja sääntelyasioista vastaava johtaja | Pohjois-Amerikka

Dorene Markwiese liittyi SomnoMediin® vuonna 2018 laadunvarmistuksen ja sääntelyasioiden globaalina johtajana, jonka vastuulla on laatu-, sääntely- ja vaatimustenmukaisuusohjelmien johtaminen ympäri maailman.

Ennen SomnoMediin® liittymistään Dorene hoiti useita ylempiä johtotehtäviä lääkinnällisiä laitteita valmistavissa yrityksissä, kuten Carl Zeiss, St. Jude Medical ja Cardinal Healthcare. Dorenella on luonnontieteiden kandidaatin tutkinto biologiasta sekä liikehallinnon maisterin tutkinto. Hänelle myönnettiin säätelyasioiden RCA-tutkinto vuonna 2021.

Jeremy Powers

Jeremy Powers

Globaaleista kliinisistä asioista vastaava johtaja | Pohjois-Amerikka

Jeremyllä on 20 vuoden kokemus kliinisestä tutkimuksesta ja hän toimi aiemmin Philipsin kliinisen liiketoiminnan apulaispääjohtajana, jossa tehtävässä hän johti uneen ja hengitysteihin keskittyvää liiketoimintaa strategisen suunnittelun, kehitystyön sekä kliinisten tutkimusten järjestämisen alalla, jossa tavoitteena oli toimittaa kliinistä todistusaineistoa sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille.

Hän on tehnyt yhteistyötä useiden unen laadun alalla toimivien mielipidejohtajien kanssa ja tuottanut useita tiivistelmiä, valkoisia kirjoja sekä muita julkaisuja. Hän tuo taustansa kautta päätöksentekoon yhdistetyn kliinisen ja liiketoimintaan perustuvan näkökulman.