Behandlingen av obstruktivt søvnapné syndrom (OSAS) krever en kvalifisert diagnostikk etter tverrfaglig samarbeid mellom søvnleger og tannleger som er spesialiserte på søvn. I mange tilfeller vil løsningen være å forskrive en medisinsk protrusjonsskinne som er klinisk testet, har dokumenterte behandlingsresultater og er av god kvalitet.

Fordelene:

  • Individuelt tilpasset skinne.
  • Fremstillingen oppfyller kravene i NS-EN ISO 13485, Medisinsk utstyr – Systemer for kvalitetsstyring.
  • Produktet er CE merket.
  • FDA godkjent, 510(k) cleared medical devices.
  • Behandlingsresultatene er bekreftet gjennom en lang rekke medisinske kasus.
  • Produktets holdbarhet er 3 – 5 år; 2 års garanti på produksjonsfeil.
  • Høyteknologiske materialer bidrar til å sikre funksjonalitet og pasientkomfort
  • Compliance-måling for kontroll av terapioppfølging og eventuell manglende bruk.