Medical Education for Sleep Medicine

SomnoMeds investeringer i klinisk forskning og produktutvikling for å sikre den kliniske valideringen av produktene, produktenes komfort, kvalitet, konformitet og virkning over tid er på et unikt høyt nivå.

Kurskalender

*Hvis du som lege er interessert i et SomnoMed kurs, ber vi deg ta kontakt.