Det medisinske rådet for SomnoMed® trekker opp retningslinjer for utvikling og trender i behandlingen av søvnforstyrrelser og søvnmedisinske aspekter. Rådet består av leger med forskjellig spesialisering og treffes to ganger i året for å diskutere emner som

Forskning og utvikling

  • Utviklingen innen klinisk og helseøkonomisk kunnskap og standarder i medisinsk praksis for videre utvikling av intraoral skinne-terapi.
  • Gir input om teknologisk utvikling og trender og diskuterer den videre utviklingen av SomoMed teknologi-platformen
  • Kommer med anbefalinger til SomnoMeds medisinske utdanningsprogram.
  • Gjennomgår kriteriene for valg og fastlegging av virksomme tiltak for en foreskrevet behandling med COAT.

Markedsføringsaktiviteter

Rådet gir input til salgs- og markedsføringsaktiviteter.

Ved behov diskuterer medlemmene med bedriftsledelsen og har en rådgivende funksjon.