Braebon er et veletablert foretak og har i mange år vært en pålitelig partner for høykvalitet-sensorer. Foretaket er enetilbyder av PSG-sensorer, tilbehør, snorke- og apné-screenere, PSG diagnosesystemer og styringsprogrammer for terapeutiske intraorale skinner.

DentiTrac® er en Miniatyr-Mikro-Recorder som måler pasientens søvnmønster og compliance.
Les mer om BREABON på www.braebon.com.

Les mer om BREABON på www.braebon.com