SomnoMed® er et verdensomspennende, medisinteknisk foretak. Det er spesialisert på utvikling, produksjon og salg av intraorale skinner for behandling av søvnrelaterte pusteforstyrrelser.

SomnoMed® ble grunnlagt i 2004 og har hovedkontor i Sydney, Australia. Det er etablert datterselskaper i Sveits, Tyskland, Frankrike, Benelux, Sverige, Norge, Finland, Danmark, Spania, USA, Japan, Singapore og Filippinene. I Italia, Canada, UK og Hong Kong har SomnoMed sertifiserte lisenspartnere.

Klinisk testet, med verdenspatent og garanti.

Den kliniske utviklingen av den patenterte SomnoDent® søvnapnéskinnen skjedde allerede for 12 år siden. SomnoDent® søvnapnéskinnen har vært i klinisk bruk siden bedriften ble grunnlagt i 2004. Til nå er det gjennomført flere enn 175.000 pasientbehandlinger med SomnoDent® i over 20 land.

I EU er det 2 års garanti på SomnoDent® søvnapnéskinner.  I Norge, Island og Sveits er det 1 års garanti.

SomnoDent®-skinnesystemet motsvarer EU-direktivet 93/42/EØF for individuelt tilvirkede medisinske produkter klasse 1 og oppfyller kravene i 93/42/EØF om medisinsk utstyr.

Produktet har CE-merking, er registrert hos Swissmedic og er godkjent iht. FDA retningslinjene i USA og i Japan som medisinsk produkt beregnet på behandling av obstruktivt søvnapné syndrom. Alle SomnoDent®-skinner fyller de strenge kravene som settes av vårt eget QM-system.

Tilvirkningen oppfyller kravene i NS EN ISO 13485, Medisinsk utstyr – Systemer for kvalitetsstyring.