Obstructive sleep apnea treatment process

Det første steget er diagnosen. Etter en første undersøkelse og vurdering bestemmer du sammen med legen hva som skal skje videre – for eksempel:

Forskjellige tester

HOME-SLEEP-STUDY

Polysomnografi (PSG)
Dette er søvntest over natten der kroppens funksjoner overvåkes en hel natt. Denne testen gjennomføres stasjonært i et søvnlaboratorium eller på sykehus.

Søvnanalyse hjemme
Denne søvnanalysen gjennomføres enkelt i hjemmet, med et apparat som pasienter har på seg om natten. De registrerte verdiene hjelper til å skille mellom harmløs snorking og alvorlig søvnapné og gir også annen viktig informasjon om søvnen.

Testresultater

10-SLEEP-STUDY

Etter at søvntesten er avsluttet bruker legen markørene nedenfor til å vurdere om du faktisk lider av OSAS:

  1. Apnea-Hypopnea Index (AHI)
  2. Oksygendesaturasjon
  3. Respiratory Effort Related Arousals (RERA)

Legen bruker dette til å bedømme hvor alvorlig sykdommen er (lett, moderat, tung).