Hva er OSA?

Obstruktiv søvnapné (OSA) er en alvorlig og livslang medisinsk tilstand som berører mellom 18 og 30 millioner voksne over 18 i USA; ca. 90 % av dem er ikke diagnostisert. OSA er en kronisk, livslang medisinsk tilstand som kan påvirke søvnen, helsen og livskvaliteten din. Den har vært knyttet til hypertensjon, diabetes, hjertesykdom, arbeids- og trafikkulykker samt slag.

Den kan ha signifikant betydning for livskvaliteten ved å belaste forholdet mellom partnere som deler seng, i familien og på arbeidsplassen.

Hva forårsaker OSA?

Når man sover, avslappes musklene, også de som styrer tungen og svelget. Det myke vevet bak i svelget kan sige ned og føre til at luftveiene blir trangere og innsnørt.

Hvis du eller en du er glad i har OSA eller symptomer på dette, f.eks. snorker, er svært søvnig om dagen, har pustestopp eller gnisser tenner under søvnen, er det veldig viktig å behandle det.

Be din lege eller tannlege om å få tatt en screeningtest for å vurdere risikoen for apné. Testen er et enkelt spørreskjema. Hvis du allerede har fått diagnosen søvnapné og har problemer med å bruke CPAP, kan du vurdere å bruke behandling for kontinuerlig åpne luftveier.

Når behandlingen er vellykket, er igjen rolige netter og oppfriskende dager innen rekkevidde for mennesker med OSA og deres kjære!

Click to view full-sized image

¹Lattimore J et al. J Am Coll Coridal 2003; 41: 1429-1437