OSA Treatment Options

Hvilken behandling legen og/eller tannlegen din foreslår vil være avhengig av hvor alvorlig det diagnostiserte obstruktivt søvnapné syndromet er.

COAT® — Continuous Open Airway Therapy

SOMNODENT-IN-MOUTH

Som „First-Line”-behandling av lett til moderat søvnapné anbefaler spesialistene COAT® – Continuous Open Airway Therapy. Det betyr at i denne behandlingen holdes luftveiene sikkert og varig åpne med spesielle tannskinner.

COAT® er en moderne, svært virksom og komfortabel behandling av søvnapné (OSAS) med en SomnoDent® søvnapnéskinne.

SomnoDent® COAT søvnapnéskinne er et skreddersydd intraoralt system som består av over- og underkjeveskinne, tilvirket på basis av et kjeveavtrykk.

Med det patenterte flosse-designet holdes underkjeven mykt på plass forover, i den stillingen den må ha for at behandlingen skal lykkes. Vevet og musklene i svelget strammes, tungen holdes på plass foran og luftveiene holdes åpne under søvnen. Denne strammingen forhindrer på samme tid at pustingen setter det myke vevet øverst i halsen i svingninger – dette er en hyppig årsak til høy snorking.

SMH-kontaktflatenes uvanlig gode brukskomfort gjør at pasientene lett aksepterer og er fornøyde med utstyret. Dette er en vesentlig faktor for at behandlingen skal lykkes.

Hvordan får jeg tak i en SomnoDent COAT®?

Hvis du blir diagnostisert med søvnapné (OSAS), vil legen din foreslå den mest effektive behandlingen.

Hvis du skal behandles med COAT®, vil du bli undersøkt av en tannlege med søvnmedisin som spesialområde. Tannlegen vil kontrollere munnhelse og tannstatus for å forvisse seg om at behandling med tannskinne vil kunne føre fram.

For å kunne produsere en SomnoDent® kreves det tannavtrykk og nøyaktig bittregistrering. SomnoDent® søvnapnéskinnen din vil deretter lages på et laboratorium, eksakt etter avtrykkene som ble tatt av deg.

De ferdige skinnene kontrolleres av legen før du får dem utlevert.
Da lærer du samtidig hvordan skinnene settes inn og tas ut, og også hvordan du best pleier og rengjør skinnene.

Andre OSAS behandlingsformer:

CPAP – Continuous Positive Airway Pressure

SLEEPING-W-CPAP2

CPAP er en pustemaske som blåser luft inn i munn og nese under søvnen. Mange mennesker oppfatter denne terapien som ubehagelig og avbryter behandlingen. Forskjellige studier viser at CPAP-compliance etter 2 år ligger under 50%.

Kirurgisk inngrep

THROAT-SURGERY2

I mange tilfeller kan også et kirurgisk inngrep være nødvendig for å behandle søvnapné. Det finnes forskjellige kirurgiske metoder med varierende grad av suksess.

Vektreduksjon

GIRL-STRETCHING-smallÅ gå ned i vekt kan støtte terapien og bidra til at behandlingen blir mer vellykket.