compliance-monitoring-in-oral-devices-base-station

SomnoDent® med Compliance-måling bekrefter etterlevelse av terapien og avdekker eventuell manglende gjennomføring.

Slik fungerer det

  • SomnoDent® compliance-registrering med DentiTrac™ microrecorder gjør at faktisk brukstid for skinnene noteres helt objektivt.
  • Compliance-recorderen registrerer den tiden skinnen ble brukt, om brukeren la på ryggen eller ikke – og i hvilken stilling pasienten holdt hodet.
  • Baseenheten brukes til å overføre pasientdatene.

Fordeler med SomnoDent® med compliance-registrering

flex-classic-with-dt-logo

  • Alle SomnoDent®-skinner kan utstyres med en compliance-recorder.
  • Spesielt for CPAP-intolerante pasienter er det viktig med objektive referanseverdier.
  • Legene kan på grunnlag av denne objektive registreringen observere pasientens bruk og dermed kontrollere utviklingen i terapien.

 

Klikk her for mer informasjon om compliance-recorder-chipsen og baseenhetene.

 

 

DentiTrac er et BREABON-merke. BREABON har stilt en ikke-eksklusiv lisens til rådighet for alle US-amerikanske produsenter av underkjeveprotrusionskinner.