SomnoDent® produktfamilien inneholder klinisk testede søvnapnéskinner

Komfortabel for pasientene

– 88% av pasientene sier at de bruker SomnoDent regelmessig¹.

– Unik SMH B-Flex-teknologi gir brukskomfort uten sidestykke².

– Det går greit å snakke og å åpne og lukke leppene helt mens skinnen er i bruk.

Topp kvalitet

– Fremstillingen oppfyller kravene i NS-EN ISO 13485, Medisinsk utstyr.

– Produktet har CE-merking, er Swissmedic registrert og godkjent i USA iht. fda-retningslinjene som medisinsk produkt for behandling av obstruktivt søvnapné syndrom.

– Alle SomnoDent®-skinner oppfyller de strenge kravene som stilles i vårt QM-system.

Produsert i kvalitetsakryl – holder på fargen og lukter ikke.

– Selv ved daglig (nattlig…) bruk vil en SomnoDent® søvnapnéskinne holde i 3 til 5 år hvis den behandles som den skal.

– 2 års garanti på fabrikasjonsfeil.

Ekstra praktisk 

–  SomnoDent® søvnapnéskinne kan utstyres med en micro-recorder som registrerer hvordan pasienten bruker skinnen.

–  Brukstid, søvnmønster, soving på ryggen/ikke på ryggen, hodestilling osv. registreres objektivt.

Klinisk testet

– 15 uavhengige studier viser signifikante kliniske fordeler med SomnoDent skinnene

– 91% av pasientene forteller om forbedret søvnkvalitet med SomnoDent¹

 

Fordeler med SomnoDent®

  • Bedre komfort og større tilfredshet for pasientene
  • Kort behandlingstid siden det bare kreves minimale tilpasninger
  • De behagelige, luktavvisende SMH B-Flex kontaktflatene er forbundet kjemisk/mekanisk med akryldelen.
  • SomnoDent®-skinnesystemet motsvarer EU-direktivet 93/42/EØF for individuelt tilvirkede medisinske produkter klasse 1 og oppfyller kravene i 93/42/EØF om medisinsk utstyr.
  • Produktet har CE-merking, er registrert hos Swissmedic og er godkjent iht. FDA retningslinjene i USA og i Japan som medisinsk produkt beregnet på behandling av obstruktivt søvnapné syndrom.
  • Alle SomnoDent®-skinner fyller de strenge kravene som settes av vårt eget QM-system.
  • Tilvirkningen oppfyller kravene i NS EN ISO 13485, Medisinsk utstyr – Systemer for kvalitetsstyring.

Prescription Form

¹AM / Respir Crit Care Med Vol 163. Pp 1457-1461, 2001

²SMH BFlex leveres ikke som ’Classic device’