SomnoMed Warranty Info

SomnoDent® søvnapnéskinner tilpasses individuelt og produseres i materialer av svært høy kvalitet.
I EU-landene gir SomnoMed 2 års garanti på eventuelle feil eller mangler ved produksjon eller materialer.
I Norge, Island og Sveits får du 1 års garanti.

Til tross for omfattende studier og vellykkede resultater gjør en rekke individuelle forhold at SomnoMed® ikke kan gi noen garanti for at snorkingen helt sikkert holder opp og/eller at obstruktiv søvnapné (OSAS) minskes.

Garantien vi gir dekker bare reparasjon av selve skinnen.

Nye avtrykk eller ny bittregistrering omfattes ikke av garantien.

Garanti-reparasjoner skal bare utføres ved det autoriserte SomnoMed®-laboratoriet der SomnoDent®-skinnen opprinnelig ble laget.

Garantien omfatter ikke:

 • Tilpasning av skinnene etter at det er gjort arbeider på tennene som har påvirket formen (nye kroner, broer)
 • Korrigering som følge av at bittregistreringen ble gjort feil, f.eks. for liten eller for sterk protrusjon, feil okklusjonsplan.
 • Reparasjon som følge av feil titrering eller bruk.
 • Reparasjon etter bitt, skade på akryldelene eller feilbehandling av titreringsenheter, vinger, winglets eller avstandsholdere.
 • Reparasjon etter feil bruk eller andre skader som ikke kan tilbakeføres til produksjonen. Eksempler:
  – Reparasjon av modeller som er defekte eller skjeve – Feil eller forskjøvet avtrykk eller bittregistrering
  – Tannstein
  – Forandringer på skinnen som ikke er utført av en SomnoMed-autorisert tankteknikker.