Selectie van de patiënten en aanmeten MATRx-bitje

De slaapspecialist kijkt of een OSA-patiënt een geschikte kandidaat is voor therapie met een oraal hulpmiddel en verwijst de patiënt door om het MATRx-titratiebitje te laten aanmeten. Een in slaapstoornissen gespecialiseerde tandarts of speciaal daarvoor opgeleide gezondheidszorgprofessional past de bitjes en registreert de maten van de kaak die nodig zijn om het MATRx-onderzoek uit te voeren.

In-Lab MATRx Titratieonderzoek

De slaaptechnicus brengt de MATRx-titratiebitjes in en bereidt de patiënten voor om te gaan slapen. Met behulp van de metingen die zijn gedaan van de kaak, stelt de slaaptechnicus de kaakpositie van de patiënt af (titratie) in antwoord op apneus en hypopneus, met het doel om deze tijdens de remslaap in rugpositie te voorkomen.

Interpretatie van het MATRx-onderzoek

De arts evalueert de resultaten van het MATRx-onderzoek. Als de patiënt sterk gemotiveerd is om de therapie met het orale hulpmiddel te laten slagen, verwijst de arts de patiënt door naar een gespecialiseerde tandarts met een recept voor therapie met een oraal hulpmiddel. Hij vermeldt daarbij ook de doelprotrusie van de patiënt.

Voorschrijven en aanmeten van een intraoraal apparaat

De tandarts gebruikt de voorgeschreven doelprotrusie om een behandelstrategie te bepalen en zet het intraorale apparaat in de kaakpositie die tot een succesvol resultaat zal leiden.


Klinisch bewezen
  • Groeiend vertrouwen in de resultaten met COAT-patiënten
  • Empirisch onderbouwd
Zeer effectief
  • Geïntegreerde gegevens voor het diagnostische verslag
  • Nauwkeurige titratie
Efficient
  • Stel in één nacht de therapeutische positie vast
  • Leer de vaardigheid om een therapeutische positie voor te schrijven
Handig
  • Minder bezoeken aan de praktijk voor patiënten

Klik hier om meer te weten te komen over MATRx