SomnoMed Warranty Info

SomnoMed® garandeert dat alle SomnoDent®’s gemaakt zijn met het grootste vakamanschap en de beste matrialen en dat zij schadevrij blijven voor een periode van 36 maanden vanaf de datum van afgifte door de tandarts die het apparaat verstrekt. (SomnoMed geeft geen garantie voor de doeltreffende werking van SomnoDent in de behandeling van snurken of Obstructieve Slaap Apneu.)

  • De SomnoDent garantie vervalt als de patiënt achteraf ingrijpende herstelbehandelingen ondergaat.
  • De garantie dekt alleen reparatie van het apparaat. Als nieuwe mallen of afdrukken nodig zijn, vervalt de garantie in zijn geheel. In zulke gevallen biedt SomnoMed aan het apparaat te maken tegen een verlaagde prijs.
  • Rreparatiewerk dat onder de garantie valt, mag alleen worden gedaan door de door SomnoMed gecertificeerde faciliteit waar de SomnoDent oorspronkelijk werd gemaakt.
  • Reparaties die niet onder de garantie vallen, omvatten, maar zijn niet gelimiteerd tot: reset happen, acryl fractuur; sluitingsreparatie; vleugelreparatie; en andere schade niet veroorzaakt door productiefouten. Bijvoorbeeld reparaties veroorzaakt door defecte of vervormde modellen, defecte of vervormde bijtgegevens, aanpassingen aan het apparaat modificaties door niet door SomnoMed gecertificeerde technici.