Behandle bruxisme hos dine pasienter

Tanngnissing, medisinsk kjent som Bruxisme, referer til ubevisst tanngnissing eller sliping av tennene. Omtrent halvparten av befolkningen gjør dette fra tid til annen. Rundt 5% av befolkningen er vanlige kraftige tanngnissere, enten i våken tilstand eller under søvn, og de merker ikke at de gjør dette.

Hvis dette ikke behandles, kan tanngnissingen føre til svekkede eller sprukne tenner, tilbaketrukket tannkjøtt, smerter i kjeven, hodepine og forstyrret søvn. 

SomTabs and Products USA (6)
Woman bruxism-headache in bed image

Vanlig symptomer på Bruxisme

I og med at tanngnissing ofte oppstår under søvn, er de fleste uvitende om at de gnisser tennene. Imdlertid er en konstant hodepine og vond kjeve avslørende symptomer. Ofte får de som gnisser tenner beskjed av søvnpartner som hører gnissingen om natten.   

Hvis du mistenker at pasienten din kan gnisse tenner , undersøk tennene, munnen og kjeven for tegn på bruxisme. Pasienten kan ha tyggemuskelhypertrofi og tannslitasje på grunn av laterale og ekskursive beveglser. De kan også ha tannfølsomhet, kjevefølsomhet, muskeltretthet og tannbrudd.

Hvorfor bør du behandle bruxisme

I noen tilfeller kan kronisk tanngnissing resultere i brudd, løse- eller tap av tenner. Den kroniske slipingen kan slite på pasientens tenner over tid, og redusere deres evne til å tygge maten ordentlig. fracturing, loosening, or loss of teeth. The chronic grinding may wear the patient’s teeth down over time, reducing their ability to chew your food properly. Extensive dental work, such as bridges, crowns, root canal therapy, implants, partial dentures, and even complete dentures, may be needed if their natural teeth need to be repaired or replaced.

Not only can it result in dental attrition and tooth loss, but in severe cases, it can result in jaw pain, hearing loss, and even change the appearance of your patient’s face. Sleep Bruxism may also be a consequence of Obstructive Sleep Apnea.

Dental Attrition (Bruxism) image
Union 67

How is Bruxism treated?

Recommended treatment for teeth grinding includes behavioural therapies and using mouth splints or oral devices.

An oral device or mouth splint like SomnoDent® and SomnoBrux are custom made from modern dental materials, giving your patients a precise fit while protecting teeth from Bruxing.

About SomnoBrux®

SomnoMed® manufactures the leading custom fit acrylic occlusal splints (dental guards), the SomnoBrux®, to protect patient’s teeth against heavy grinding and Bruxism while also relieving symptoms of Temporomandibular Joint Dysfunction (TMJ) dysfunction.

An upper splint covering anterior and posterior sections of the arch. Cuspid rise included to assist or guide the patient to disclude the posterior teeth when they protrude or move laterally.

SomnoBrux on Typodont