Skip to content

Företagets ledning

Dr. Peter Neustadt – Arbetande styrelseordförande och VD, SomnoMed, Ltd.

Dr. Neustadt är en organisationskonsult och entreprenör med mer än trettio års erfarenhet av att bygga upp och förbättra aktiebolag inom sjukhus-, media-, fastighets- och finansbranchen. Han har tidigare arbetat för den globala konsultbyrån McKinsey & Company och var styrelsemedlem av Kerry Packer’s Consolidated Press Holdings (CPH).

Dr. Neustadt har suttit i ett antal styrelser för aktiebolag och privata bolag inklusive Cypress Lakes Group Limited, The Golden Door, CEL Limited, Network TEN, Advance Bank Limited, Trafalgar och Manboom Limited.


Mr. Neil Verdal-Austin – Finansdirektör

Mr. Verdal-Austin har mer än 20 års erfarenhet som finansdirektör för olika företag för tillverkning och distribution av sjukvårdsprodukter där sjukvårdsapparater och att verka för att bidra till ett bättre liv för människor har varit hans huvudmål. Hans erfarenhet inkluderar systemutveckling och -implementering, företagsförvärv, strategisk planering, rapportering och verksamhetsförvaltning. Innan hans aktuella befattning hos SomnoMed , arbetade Neil på Lifehealthcare, den största distributören av sjukvårdsprodukter och -apparater i Australien.

Innan Lifehealthcare, var han finansdirektör och huvudintressent inom Orthomedics Group, en större distributör av sjukvårdsprodukter i Sydafrika. Under hans tid hos Orthomedics Group, hade han en nyckelroll inom ledarskapsgruppen och var bidragande till bolagets alla handelsaspekter, dess processer, förvärv, finansiella resultat och operativa excellens. Neil avlade universitetsexamen vid University of Cape Town, i Sydafrika och är en auktoriserad revisor i Australien.


Back to top