doctors

Kännetecken för tandapparatur av hög kvalitet

All tandapparatur är inte utformad på samma sätt. För patienter med obstruktiv sömnapné är komforten och kvalitén på apparaten ytterst viktig för att kliniskt fullständigt dra nytta av produkten. Eftersom patienterna kommer att använda sin apparat hela natten är det viktigt att erbjuda en kundanpassad drop in genom att samarbeta med tandläkare som har gedigen erfarenhet av att behandla OSA. SomnoMed strävar efter att sammanföra läkare och utbildade professionella tandläkare.

Medicinsk utbildning

SomnoMed® betonar vikten av kliniska belägg för att uppnå bästa bekvämlighet, kvalitet, flexibilitet och effektivitet hos SomnoDent® apparater. Med över femton kliniska studier, flest antal inom branschen, kan läkare och tandläkare räkna med effektiva resultat hos patienter som använder SomnoDent.

Resurser för läkare

Läs mer om hur man genomför en labbstudie för att förutspå effektiviteten med en apparat från SomnoDent liksom de nya inspelningsmöjligheterna som försäkrar att patienterna använder apparaten enligt ordination. Om du är intresserad av att hitta din närmaste tandläkare rekommenderad av SomnoMed,kontakta oss.