compliance-monitoring-in-oral-devices-base-station

SomnoDent® med fortlöpande inspelning

Fortlöpande inspelning har använts inom CPAP-behandling och apparatur med stor framgång i åratal. Nu kan läkare och patienter uppnå samma objektiva mätning vid tillvänjning av SomnoDent genom fortlöpande inspelning!

Så fungerar det

  • Genom att använda en SomnoDent med fortlöpande inspelning (drivs av DentiTrac™) kan nu patientens förmåga att anpassa sig efter sin orala apparat mätas objektivt.
  • Spelar in hur länge apparaten bärs och patientens huvudposition vid stående eller liggande läge.
  • Genom att använda basenheten kan läkaren ladda upp information från patienten i ett HIPAA-säkrat cloud.
  • Få en tydlig summering av dagens aktivitet eller mer detaljerad information från varje dags anpassningsresultat.

Fördelarna med SomnoDent fortlöpande inspelning
SOMNODENT-G2-W-CR

  • Alla SomnoDents apparater kan monteras tillsammans med en fortlöpande inspelningsapparat som kan beställas för att förbättra apparatens anpassning till patienten, särskilt bland patienter som inte är mottagliga för en CPAP-behandling.
  • Särskilt för patienter som är intoleranta mot CPAP är de objektiva värdegrunderna viktiga.
  • Läkare kan anpassa apparaten med hjälp av en objektiv inspelning av patientens användarbeteende och kontrollera hur behandlingen fortskrider.

 

Varumärket DentiTracTM ägs av Braebon som har tillhandahållit en licens utan ensamrätt till alla amerikanska tillverkare av orala apparater.