Medical Education for Sleep Medicine

Med en stor satsning på investeringar inom klinisk forskning och produktutveckling är SomnoMed engagerade i att kliniskt godkänna och säkerställa våra apparaters bekvämlighet, kvalitet, flexibilitet och effektivitet.

SomnoMed® betonar vikten av kliniska belägg för att uppnå bästa bekvämlighet, kvalitet, flexibilitet och effektivitet hos SomnoDent® apparater. Med över femton kliniska studier, flest antal inom branschen, kan läkare och tandläkare räkna med effektiva resultat hos kunder som använder SomnoDent.

Om du är läkare och intresserad av att delta i ett medicinskt evenemang, vänligen kontakta oss.

Kännetecken hos tandapparatur av hög kvalitet

All tandapparatur är inte utformad på samma sätt. För patienter med obstruktiv sömnapné är komforten och kvalitén på apparaten ytterst viktig för att kliniskt fullständigt dra nytta av produkten. Eftersom patienterna kommer att använda sin apparat hela natten är det viktigt att erbjuda en kundanpassad drop in genom att samarbeta med tandläkare som har gedigen erfarenhet av att behandla OSA. SomnoMed strävar efter att sammanföra läkare och utbildade professionella tandläkare.