Somnomed products research and development

Med en oöverträffad nivå av investeringar inom klinisk forskning och produktutveckling understryker SomnoMed® vikten av kliniska belägg. Vi vill säkerställa våra apparaters bekvämlighet, kvalitet, flexibilitet och effektivitet.

Det finns över 15 vetenskapliga artiklar som visar på effektiviteten, flexibiliteten och resultaten av behandling med orala apparater (OA). De flesta undersökningar jämför CPAP och OA när det gäller att minska AHI. De främsta resultaten av de här studierna är:

  • Ingen skillnad i behandling av apné under två års tid
  • OA behandling att föredra
  • OA högre flexibilitet i behandlingen
  • OA ej sämre blodtryck än CPAP
  • CPAP & OA ger lägre blodtryck på morgonen

“Hälsoresultat av kontinuerligt positivt luftvägstryck kontra behandling med oralapparatur vid obstruktiv sömnapné – slumpmässigt utförd kontrollstudie” Craig L. Phillips, Ronald R. Grunstein, M. Ali Darendeliler, Anastasia S. Mihailidou, Vansantha K. Srinivasan, Brendon J. Yee, Guy B. Marks, and Peter A. Cistulli
Företaget fortsätter att studera klinisk effektivitet, komfort och kvalitet hos SomnoDents apparater.

Klicka här för att ladda ner en biografi inom COAT (kontinuerlig behandling för öppna luftvägar)

Sammanfattning av resultat av klinisk forskning

Biao Zeng, MD, doktor, Andrew T. Ng, MBBS, Jin Qian, MBiomedEng, Peter Petocz, doktor, M. Ali Darendaliler, PhD, Peter A Cistulli, MBBS, doktor, SLEEP 2008; 31 (4): 543 – 547. Centrum för Sömnhälsa & forskning, Institutionen för lungmedicin, Royal North Shore sjukhus, University of Sydney, Australien.

 

Doktorsavhandling, University Medical Centre Groningen, Institutionen för mun- och käkkirurgi. sid 110 (2007)

 

Chan AS, Lee RW, Cistulli PA
CHEST. 2007 Aug; 132(2): 693-9.
Centrum för sömnhälsa och forskning, Royal North Shore sjukhus, St Leonards NSW 2065, Australien.

 

Zeng B, Ng AT, Darendeliler MA, Petocz P, Cistulli PA.
Am J RespirCrit Care Med. 2007 Apr 1;175(7):726-30.
Centrum för sömnhälsa och forskning, Institutionen för lungmedicin, Royal North Shore sjukhus, University of Sydney, Sydney, Australien.

 

Susanne Schwarting& Ulrich Huebers& Markus Heise&JoergSchlieper& Andreas Hauschild
Publicerad online: 27 april 2007 # Springer-Verlag 2007
Debattartikel om sömn och oral medicin i Tyskland (Deutsche GesellschaftZahnaerztlicheSchlafmedizin, DGZS)

 

Lim J, Lasserson TJ, Fleetham J, Wright J.
Cochrane databas Syst Rev. Jan 25 2006
Royal Surrey County sjukhus, Guildford, Surrey, Storbrittanien

 

Kushida CA; Morgenthaler TI; Littner MR et al.
En amerikansk akademisk rapport om sömn och medicinering – AASM praktiska parametrar

Uppdaterad 2005. SLEEP 2006; 29(2): 240-243

 

Edmund C. Rose1, Martin Germann2, Stephan Sorichter2, Irmtrud E. Jonas1
Institutionen för Ortodonti, Freiburgs universitet  Br., Tyskland,
Institutionen för pneumoni, sömnlaboratorium, Freiburgs universitet
Engelsk version reviderad av Carol Cürten, Freiburg / Br. Emottagen: 2 juli, 2004; accepterad 6 September, 2004

 

Gotsopoulos H, Kelly JJ, Cistulli PA.
Sleep. 2004 Aug 1;27(5):934-41.
Institutionen för andning & sömn, St Georges sjukhus, University of New South Wales, Sydney Australien.

 

Ng AT, Gotsopoulos H, Qian J, Cistulli PA.
Am J RespirCrit Care Med. Juli 2003 15, 168 (2): 238-41
Institutionen för lungmedicin, St Georges sjukhus, Belgrave Street, Kogarah, NSW 2217, Australien.

 

Andrew J. Pitsis, M. Ali Darendeliler, Helen Gotsopoulos, Peter Petocz and Peter A. Cistulli
Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2002 Sep 15;166 (6): 860-4
Institutionen för lungmedicin, Centrum för sömnstörningar och andningsproblem, St Georges sjukhus, University of New South Wales, Kogarah; Avdelningen för ortodonti, fakulteten för odontologi, University of Sydney, och Institutionen för matematiska vetenskaper, University of Technology, Sydney, New South Wales, Australien

 

Randerath WJ, Heise M, Hinz R, Ruehle KH. KlinikAmbrock, Hagen, CHEST. 2002 Aug;122, Tyskland.

 

Walker-Engström ML, Tegelberg A, Wilhelmsson B, Ringqvist I.
CHEST. Mar 2002 ;121(3):739-46.
Centrum för klinisk forskning, Centrallasarettet, Västerås, Uppsala universitet.

 

Helen Gotsopoulos, Carol Chen, Jin Qian and Peter A. Cistulli
Am. J. Respir. Crit. Care Med., Vol 166. s. 743-748, (2002) © 2002 American Thoracic Society
Institutionen för lungmedicin, Centrum för sömnstörningar och andningssvikt, St Georges sjukhus, University of New South Wales, Kogarah, Australien

 

Atul Mehta, Jin Qian, Peter Petocz, M. Ali Darendeliler, And Peter A. Cistulli
Am. J. Respir. Crit. Care Med., Volym 163, nr 6, maj 2001, 1457-1461
Centrum för sömnstörningar och andningssvikt, Institutionen för lungsjukdomar, St Georges sjukhus, University of New South Wales, Avdelningen för ortodonti, fakulteten för odontologi, University of Sydney, och Institutionen för matematiska vetenskaper, University of Technology, Sydney, Australien

 

Cistulli PA, Palmisano RG, Poole MD.
SLEEP. 15 december 1998; 21 (8): 831-5 {UT1} Centrum för sömnstörningar och andningssvikt, St Georges sjukhus, NSW, Australien.