SomnoMed:s® odontologiska nätverk är en grupp på cirka 2500 sömnintresserade legitimerade tandläkare med erfarenhet av att behandla lämpliga patienter med orala sömnapnéapparater för att behandla obstruktiv sömnapné. Tandläkarna har valts ut efter deras erfarenhet av oral apparatur, antalet patienter de har behandlat och antalet absolverade utbildningstimmar inom dental sömnmedicin.

Fyll i det nedanstående formuläret om du vill få kontakt med en “sömntandläkare” i SomnoMed-nätverket som är verksam i ditt område.

Kontaktformulär