SomnoMed är världsledande inom COAT™

Hos SomnoMed, fokuserar vi på patienten och vi vet att det krävs mer än en apparat för att behandlingen ska vara framgångsrik. Med vår bakgrund av innovation och vårt åtagande för att föra samman läkare och tandläkare, omger SomnoMed sina patienter som lider av obstruktiv sömnapné (OSA) med de produkter och tjänster de har behov av för att kunna ha ett ledigt liv.

SomnoMed är ledaren globalt sett inom COAT (Continuous Open Airway Therapy) och tillhandahåller kliniskt beprövad diagnostik och behandlingsalternativ för andningsbesvär i samband med sömn såsom obstruktiv sömnapné (OSA) och sömnbruxism.

Hur vi bedriver vår verksamhet är en viktigt framgångsfaktor för SomnoMed och vårt företags målsättning, vision och värderingar genomströmmar vad vi gör varje dag.
 

MÅLSÄTTNING

Att glädja våra kunder och patienter med produkter och tjänster av högsta möjliga kvalitet för behandling av obstruktiv sömnapné (OSA).

VISION

Att få erkännande som det mest innovativa och snabbast växande företaget för medicinska apparater inom marknaden för kontinuerlig öppen luftvägsbehandling (COAT).

VÄRDERINGAR

Integritet
Kundfokus
Personer/Patienter
Teamarbete
Kvalitet
Respekt
Innovation

SomnoMed® är ett börsnoterat företag (ASX:SOM) som grundades 2004 i Sydney, Australien. Så här långt har mer än 200 000 patienter behandlats med SomnoDent över hela världen!