SomnoMeds medicinska rådgivare vägleder företaget vad gäller utveckling och trender inom behandling av sömnproblem och medicinering vid sömnstörningar. Rådet består av läkare inom olika specialområden och de träffas två gånger om året för att diskutera:

Forskning och utveckling

  • Utveckling av nödvändiga kliniska och hälsoekonomiska belägg samt standarder för sund medicinsk praxis vid behandling med orala apparater.
  • Ge synpunkter på trender inom teknik och diskutera framtida utveckling av SomnoMeds teknologiska plattform
  • Bidra till att skapa kriterier för urval och bestämma effektmåtten vid behandling med orala apparater