Braebon har utvecklat och beprövat högkvalitativa sensorer i flera år. Företaget är nu den enda leverantören av PSG-sensorer, tillbehör, kontrollapparater för snarkning & apné, PSG diagnossystem, programvara och intraorala apparater för behandling. DentiTrac™ är en inspelningsapparat i miniatyr designad för att mäta till vilken grad patienten svarar på behandlingen. Inspelningsapparaten använder Braebons gedigna erfarenhet av sensorer och inspelningsapparater.

Läs mer om www.braebon.com