SomnoMed® är ett börsnoterat företag  (ASX:SOM)  grundat 2004 i Sydney, Australien. I dagsläget har vi över 250 000 patienter över hela världen som har behandlats av SomnoDent! Dotterbolag finns i Schweiz, Tyskland, Frankrike, Benelux, Sverige, Norge, Finland, Danmark, Spanien, Italien, Storbritannien, USA, Japan, Singapore, Filipinerna, Kanada och Hong Kong.Våra förstklassiga apparater är designade enligt patientens behov och bekvämlighet i första hand. Vi är stolta över att ha de mest hållbara apparaterna och den bästa kundtjänsten för att våra patienter, tandläkare, läkare och köpare ska bli nöjda.SomnoMed gör unika investeringar inom medicin för att öka läkarens medvetenhet om att behandlingar med oralapparatur är en väldigt effektiv metod inom vissa patientgrupper.  Företaget hjälper också till att öka samarbetet mellan tandläkare och läkare vilket förbättrar sömnen och hälsan hos patienter som lider av obstruktiv sömnapné.

Recent Press Releases

SomnoMed Launches New Products at AADSM SomnoMed – Spain SomnoMed Enters the UK Appendix 3B_New Issue Announcement Form 604_Notice of Change of interests of substantial holder