SomnoMed® är ett börsnoterat bolag (ASX:SOM) som grundades i Sydney, Australien år 2004. Nordamerika-kontoret i Frisco, Texas öppnades 2006 för att ge patienter i USA tillgång till företagets framkantsteknologi. Fram till idag har fler än 175,000 patienter runt om i världen behandlats med SomnoDent!

SomnoMed är världsledande inom COAT (Continuous Open Airway Therapy) och tillhandahåller kliniskt beprövade diagnos- och behandlingsmöjligheter för sömnrelaterade andningsstörningar såsom obstruktiv sömnapné (OSA) och bruxism under sömn.

Hur vi agerar är en viktig faktor för SomnoMeds framgång och vårt företags uppdrag, vision och värden utgör den gemensamma grunden för det arbete vi utför varje dag.

UPPDRAG

Att glädja kunder och patienter med produkter och tjänster av högsta kvalitet för behandling av obstruktiv sömnapné (OSA)

VISION

Att vara det mest innovativa och snabbast växande medicintekniska företaget på marknaden för COAT (Continuous Open Airway Therapy)

VÄRDEN

Integritet
Kundfokus
Människor/patienter
Samarbete
Kvalitet
Respekt
Innovation