SomnoMed® har en historia präglad av innovation. Från lanseringen av SomnoDent® Classic 2004 och den mer bekväma Herbst® 2013 till den helt nya Fusion 2014, har företaget fortsatt att utveckla produkter för att uppfylla behoven på marknaden.
INNOVATION-TIMELINE-CHART2