SomnoMed’s värdecirkel handlar om hur vi tillför värde till patienterna.

CIRCLE-OF-VALUES-CHART

Hos SomnoMed är kunden alltid i centrum av vårt fokus. Men en lyckad behandling består av mycket mer än bara sömnapnéapparaten. Möjligheten att förutsäga en lyckad patientbehandling med en oral sömnapnéapparat och spåra följsamhet till behandlingen är också viktigt.

Vi har byggt upp ett omfattande nätverk av sömntandläkare som har erfarenhet av behandling med SomnoDent-produkterna och vi fortsätter att utbilda ännu fler varje år genom våra utbildningsprogram.

Det här supportsystemet finns bara hos SomnoMed och vi är övertygade om att det är nyckeln till att kunna hjälpa OSA-patienter att må bättre.