OSA Treatment Options

Din läkare och/eller tandläkare kommer att bestämma vilken typ av behandling som passar dig och det beror ofta på graden av din obstruktiva sömnapné.

COAT™ – kontinuerlig behandling för öppna luftvägar

SOMNODENT-IN-MOUTH

Kontinuerlig behandling för öppna luftvägar är en första möjlig behandling för personer med mild till måttlig OSA. Behandlingen utförs under natten och består av en apparatur med två delar som sätts på den övre och undre tandraden.

Den här orala apparaturen är bekväm och enkel för patienter att använda och det är därför många föredrar COAT-behandlingen framför andra alternativ. COAT är också ett bra alternativ för de som inte svarar på andra behandlingar.

Apparater inom SomnoDent® produktfamilj behandlar OSA genom att stabilisera och/eller röra underkäken något framåt. Den optimala positionen för käken förhindrar att patientens luftvägar blockeras under nattsömnen.

Hur får jag en COAT-apparat från SomnoMed?

En sömnläkare kommer att göra en diagnos och avgöra vilken behandling som är den mest effektiva för dig. Sedan ordinerar läkaren en COAT-behandling och en tandläkare specialiserad på sömnproblem utför en grundlig undersökning för att bedöma din munhälsa, samt försäkra sig om att dina tänder passar för apparaten. Ett avtryck och en modell av dina tänder behövs för att tillverka SomnoDent. Detta skickas sedan till SomnoMed där apparaten tillverkas. Så snart den anpassats efter dig kommer apparaten att monteras av tandläkaren som ger dig instruktioner om hur du sätter i och tar ur den själv, samt hur du tvättar och sköter den.

CPAP – Kontinuerligt positivt luftvägstryck

SLEEPING-W-CPAP2

CPAP bärs på natten medan du sover, trycket kommer från en slang och en mask som täcker näsa och mun. Eftersom majoriteten av patienterna som ordinerats en CPAP-maskin först har fått diagnosen OSA visar flera studier att kostnaden för CPAP ligger under 50% för 2 år.

Kirurgi

THROAT-SURGERY2

Kirurgi kan vara ett alternativ för att öppna upp luftvägarna. Målet med kirurgi är att skapa mer öppna luftvägar så att de inte blockeras lika lätt. Kirurgi kan vara invasiv och ibland förvärra apnén. De finns olika kirurgiska procedurer med olika grad av framgång.

Viktminskning

GIRL-STRETCHING-smallViktminskning kan hjälpa för att mildra graden av OSA.