Obstructive sleep apnea treatment process

Det första steget är att få en diagnos. Efter en första kontroll och utvärdering avgör din läkare vilket test som är lämpligt för dig.

Typer av test

HOME-SLEEP-STUDY

En sömnstudie över natten, Polysomnografi (PSG)
PSG är ett test som utförs på ett sömnlaboratorium eller på ett sjukhus där patienten övernattar.

Sömntest som utförs i hemmet (HST)
Även kallat ”Nattlig andningsregistrering” (NAR). Det här testet utförs med hjälp av en apparat som patienten bär i hemmet. Patienten får instruktioner om hur apparaten ska användas och återlämnar den sedan där den hämtats för utvärdering av testet.

Testresultat

10-SLEEP-STUDY

Efter att du har slutfört sömntestet kommer din läkare att fastställa om du lider av OSA utifrån tre huvudfaktorer:

  1. Grad av syrebrist (ODI)
  2. Andningsrelaterade störningar (RERA)
  3. Apnea-Hypopnea Index (AHI)

Läkaren kommer eventuellt ange grad av sjukdomen (mild, medel eller allvarlig).
Om du eller dina närstående lider av sömnapné, använd den här informationen för att hitta en lösning. Låt oss veta hur vi kan hjälpa dig – kontakta SomnoMeds kundservice HÄR