SOMTABSSomnoMed® rekommenderar SomTabs för en skonsam och noggrann rengöring av SomnoMed-
apparaterna. SomTabs® rengör grundligt även de svåråtkomliga ställena på apparaterna och eliminerar effektivt bakterier och dålig lukt.

SomTabs finns i en förpackning med 30 stycken och kan beställas här.

BRUKSANVISNING FÖR SOMTABS
  1. Rengör alltid skenorna på morgonen direkt efter att du har tagit ut apparaten ur munnen!
  2. Lös upp en SomTabs® tablett i handljummet vatten i förvaringsasken. ANVÄND ALDRIG HETT VATTEN. Användning av hett vatten skadar apparaten och gör att garantin upphävs.
  3. Sänk ned hela apparaten i rengöringslösningen och låt den ligga där i 15 minuter.
  4. Ta upp apparaten och dess smådelar ur förvaringsasken, skölj och torka förvaringsasken.
  5. Borsta noggrant igenom apparaten med en tandborste, även metalldelarna, och skölj under rinnande dricksvatten. ANVÄND ALDRIG TANDKRÄM VID RENGÖRINGEN eftersom tandkräm innehåller slipmedel som kan skada apparaten.
  6. Torka apparaten med en ren handduk som inte luddar och förvara den i den torra förvaringsasken.

Se till att du alltid har SomTabs hemma!

Du beställer dessa i vår shop.

  • Apparaten får inte utsättas för direkt solljus!
  • Använd aldrig tandkräm på apparaten eftersom tandkräm innehåller slipmedel som kan skada den.
  • Använd aldrig hett vatten eftersom hett vatten skadar apparaten.