Dental Sleep Medicine Education Goals for 2015
Högkvalitativ apparatur och assistans vid behandlingar av OSA

För en tandläkare specialiserad på sömnproblem är en grundlig undersökning för att bedöma din munhälsa och förmågan att hjälpa dig att hitta en väl anpassad apparat viktig expertis. SomnoMed samarbetar med tandläkare specialiserade på sömnproblem för att försäkra patienter att de får bästa möjliga behandling.

Utbildning inom tandvård

Vår vilja är att stödja det fortsatt växande behovet av fortbildning inom odontologi och medicin och att fungera som en resurs för organisationer som söker utbildning för sina medlemmar när det gäller användning av SomnoDent®s apparater för kontinuerlig behandling för öppna luftvägar (COAT™). Målet är att det här programmet ska förse tandläkare med kunskap inom medicinering vid tandrelaterade sömnproblem. Vi kommer att definiera sömnstörningar, granska sömnförloppet, diskutera komplikationer, symtom, diagnoser och behandlingsalternativ av OSA.

Lär dig mer om SomnoDents apparater i världsklass, fortlöpande inspelningsmöjligheter och analyserande diagnostiska tester och hur SomnoMed hjälper dig med dina frågor kring betalning för medicinering.

På SomnoMed® söker vi ständigt att förnya våra produkter och tjänster och vi vill gärna höra från dig. Kontakta oss Kontaktformulär

Resurser för tandläkare

Utbildningsfilmer

Det är viktigt att ge tandläkare tillgång till utbildningsvideor vid behov om hur man utför de viktiga förfarandena som är nödvändiga vid föreskrivande av SomnoDent.