compliance-monitoring-in-oral-devices-base-station

SomnoDent® med följsamhetsregistrering

Så här fungerar det

  • Genom att använda SomnoDent med följsamhetsregistrering (utrustad av DentiTrac™), kan en objektivt mätning av patientens följsamhet utföras vid användning av den orala sömnapnéapparaten.
  • Följsamhetsmätaren registrerar hur länge patienten har på sig sömnapparaten och om patienten ligger på rygg eller ej.
  • Med hjälp av basstationen kan läkarna ladda upp patientdata till ett säkert moln (uppfyller HIPAA).

Fördelarna hos en SomnoDent med följsamhetsregistrering

flex-classic-with-dt-logo

  • Alla SomnoDent-apparater kan förses med en följsamhetsmätare för att registrera klinisk behandling, särskilt hos patienter som har svårt att använda CPAP.
  • Många läkare är intresserade av att veta hur patienterna följer behandlingsanvisningarna och nu kan detta registreras objektivt med hjälp av följsamhetsmätaren
  • Många företag erbjuder sina anställda program för ökat välbefinnande vid sömn. I gengäld kan de uppleva minskade kostnader och produktivitetsvinster för företaget genom att de anställda mår bättre.

Glöm inte att beställa följsamhetsregistrering nästa gång du fyller i beställningsblanketten för en SomnoDent!

För mer information om DentiTrac system, klicka här

 

 

Varumärket DentiTrac ägs av Braebon som har tillhandahållit en licens utan ensamrätt till alla amerikanska tillverkare av orala apparater.