En Morning Repositioner är inte ett alternativ… Det är en nödvändighet

Morning Repositioner är en ”morgonskena” utformad för att hjälpa patienten att återgå till sitt centralläge före behandling.

Morning Repositioner har en unik design som innehåller upphöjda block av komprimerbart material, placerat direkt ovanför bicuspiderna vilket ger en styrning av alla krafter rakt ner mot roten i stället för lateralt eller framåt på de främre tänderna. Vid kontakt med överkäken ska den enda kontaktpunkten vara på de upphöjda blocken.

  • Vid korrekt användning ska patienten dra nytta av en isometrisk övning av muskulaturen. Denna isometriska övning är avsedd att aktivera massetermusklerna och slappna av i laterala pterygoidmusklerna, detta för att minimera möjligheten att få en framåtdragen ställning av mandibeln.
  • Skenan är tillverkad av ett laminerat material som har utvecklats speciellt för ändamålet vilket ger en ökad hållarhet.
  • SomnoMed är övertygade om att den bästa lösningen förhindra bettförändringar är genom förebyggande åtgärder. För att tillverka Morning Repositioner krävs modeller av över- och underkäke samt en ifylld SomnoDent orderformulär (danska SomnoDent orderformulär).

Patientanvisningar:

  1. När du har tagit ut din SomnoDent-skena (eller annan AAS), sätt in din Morning Repositioner på underkäken.
  2. Placera spetsen av tungan så långt tillbaka på munnen som du kan. Medan tungan är i den här positionen, stäng munnen så att första eller andra kindtanden kommer mot den upphöjda klotsen. Om du håller munnen ordentligt stängd i denna position kan du nu slappna av tungan.
  3. Håll positionen tills det blir obehagligt att göra det. Observera att det är normalt att känna lite obehag i muskulaturen.
  4. När det blir obehagligt, släpp trycket något medan du försöker glida med käken längre bakåt. Återigen, bit ihop så länge du kan.

Efter att ha utfört dessa käkledsövningar ett par gånger rekommenderas att du öppnar munnen så stort du kan och vinklar underkäken från sida till sida för att få en avslappning av muskulaturen

Låt oss samarbeta med dig för bättre patientval

SomnoMed fortsätter att förbättra behandlingsalternativen i Continuous Open Airway Therapy (COAT) med att lansera SomnoDent Fusion. SomnoMed är mer än ett företag som levererar COAT, vi är din partner för bättre patientvård och överensstämmelse. Kontakta oss idag för att prata med en SomnoDent-rådgivare eller för mer information.

Har frågor? Kontakta oss på email [email protected] eller ring 08-519 775 75.