Dental education

Nästa SomnoMed Academy kurs:

SFSS kurs i Odontologisk sömnmedicin 1-2 september 2016

Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin har nöjet att bjuda in till en kurs som är basen för tandläkaren som vill fördjupa sig inom odontologisk sömnmedicin. Föreningen planerar fortsättningskurser för att erhålla föreningens diplom inom odontologisk sömnmedicin.

Syftet är att ge intresserade tandläkare grundkunskaper inom ”Odontologisk sömnmedicin”, dvs omhändertagandet av patienter som remitteras för behandling av sömnapné eller snarkningsproblematik. Sålunda kommer sömnens fysiologi, sömnmedicin, andning och nattliga andningsstörningar att beskrivas och hur de olika andningsstörningarna utreds och behandlas både medicinskt och odontologiskt. Vidare beskrivs ansvarsförhållanden och samverkan läkare-fysiolog-tandläkare. Kursen ger en introduktion i det odontologiska omhändertagandet med upptag av anamnes, undersökningsmetodik, journalföring, patientinformation, val av apparatur och uppföljningsrutiner.

Detta är en föreläsningskurs om två dagar med teori och praktiska demonstrationer.

Tid: Torsdag 1 och fredag 2 september 2016
Plats: Centrala Stockholm
Boende: Hotellrum bokas och betalas av deltagarna själva
Föreläsare: Överläkare Lena Leissner, överläkare Ola Sunnegren, övertandläkare Anette Fransson och övertandläkare Göran Isacsson
Kursavgift: 6 000 kr. I kursavgiften ingår luncher och kaffe för- och eftermiddag.
Anmälan: Via mail [email protected] Kursavgiften kommer att faktureras efter att anmälan kommit in.
Senaste anmälningsdatum 1 juni 2016.