Sammanföra tandläkare med patienter och läkare

Vi anser att nyckeln till framgångsrik hantering av en patient med andningsstörningar vid sömn är ett partnerskap mellan tandläkare och läkare. SomnoMed® Introduktion till tandsjukvårdsprogram för personer med sömnstörningar utbildar dig och din personal för att bekvämt kunna behandla patienter med denna åkomma hos din tandläkar- eller läkarpraktik. Vårt program kommer att förse dig med alla undersöknings- och stödmaterial du behöver och genom att introducera dig till din lokala sömnsjukvårdspersonal, vi kommer att hjälpa dig att utveckla ett referensnätverk och generera ett patientflöde. För att registrera dig för vår nästa heldags introduktionskurs om vård av patienter med tandproblem som orsakar sömnstörningar eller få ett SomnoMed supportpaket, kontakta oss.

Läs mer…

Läs mer om andningsproblem till följd av sömnstörningar från specialläkare och hur tandställningar och munapparater anpassas efter dina behov av en experttandläkare. Lär dig att undersöka patienter med OSA och bidra på ett bättre sätt till patientens allmänna hälsa. Ha förståelse för behovet av ett referensnätverk av läkare.

Inför…

Inför tandsjukvård för personer med sömnproblem på din praktik genom utbildning av personal, undersökningsverktyg och marknadsföringshjälp som du får av din SomnoMed-rådgivare. Undersök dina patienter för att identifiera en behandlingsgrupp. Efter remittering, testning, ställande av diagnos och efter att en föreslagen behandlingsplan har upprättats, inför tandsjukvård för personer med sömnproblem i din verksamhet.

Utöka…

Utöka din verksamhet med vårt pågående supprt och nätverk inom branschen.

Utbildningsvideor

Det är viktigt att ge tandläkare tillgång till utbildningsvideor vid behov om hur man utför de viktiga förfarandena som är nödvändiga vid föreskrivande av SomnoDent.