Clinical Evidence

SomnoMeds® rekommenderade nätverk för tandvård är en grupp av över 2500 tandläkare specialiserade på sömnfrågor och med erfarenhet av att montera oral apparatur hos patienter vid behandling av obstruktiv sömnapné. I hänvisande syfte förser SomnoMed lokala läkare med en lista av tandläkare i nätverket. Utifrån volym erbjuder SomnoMed tre steg av tilläggstjänster.

Om du har frågor om hur du kan bli en del av SomnoMeds nätverk vänligen ring 08-519 775 75 och välj knappval 4 för att tala med en representant.