SomnoMed Warranty Info

SomnoDent® garanterar att alla SomnoDent®s produkter är felfria vad gäller material och konstruktion under en period på 24 månader f.o.m. dagen då apparaten levererats till tandläkaren som tillhandahåller den. (SomnoMed ger ingen garanti för att SomnoDent är en effektiv behandling av snarkningar eller obstruktiv sömnapné)

  • SomnoDents garanti gäller inte om patienten behöver påföljande  omfattande underhåll av apparaten.
  • Garantin täcker enbart reparationer av apparaten. Om nya avgjutningar eller avtryck behövs gäller inte garantin. I de här fallen erbjuder SomnoMed att göra om apparaten till en lägre kostnad.
  • Reparationer som täcks av garantin ska utföras  enbart på anläggningar auktoriserade av SomnoDent och där SomnoDent ursprungligen tillverkats.
  • Reparationer som inte täcks av garantin inkluderar, utan att vara begränsad till: återställning av bett, akrylsprickor, reparation av lås och delar, samt andra skador som inte orsakats av fabrikationsfel. Till exempel, reparationer orsakade av defekta eller förvrängda modeller, defekta eller förvrängda bettavtryck, tandsten samt  ändringar av apparaten som gjorts av icke SomnoMed auktoriserad tekniker.