Mukava ja tehokas vaihtoehto CPAP-hoidolle

CPAP-laitteen tehoa obstruktiivisen uniapnean hoidossa ei voi kiistää. Me SomnoMedillä® uskomme, että myös SomnoDent®-uniapneakiskojen kaltaiset mukavat, yksilölliset uniapneakiskot ovat tehokas hoitovaihtoehto lievään ja keskivaikeaa obstruktiiviseen uniapneaan ja, että ne ovat hyvä vaihtoehto uniapnean hoitoon sellaisilla potilailla, jotka eivät suostu käyttämään tai edes kokeilemaan CPAP-laitetta.

Katso video

The Effectiveness Equation

Kehittämämme vaikuttavuusyhtälö on työkalu, jonka avulla voidaan simuloida potilaan yhden yön hoitoa joko CPAP-laitteella tai uniapneakiskolla. Vaikka CPAP onkin tehokas hoitomuoto hoitomyönteisillä potilailla, hoidon laatu kärsii niiden potilaiden kohdalla, jotka lopettavat hoidon kesken yön. Koska potilaat yleensä pitävät uniapneakiskoa suurimman osan yöstä, apnea-hypopneaindeksin (AHI) lasku saattaa olla samaa luokkaa molemmissa hoitomuodoissa. Napsauta tästä saadaksesi lisätietoja vaikuttavuusyhtälöstä.

CPAP vai uniapneakisko – mitä kliiniset tutkimukset kertovat?

Lievästä obstruktiivisesta uniapneasta kärsivien potilaiden osalta kliinisten tutkimusten viesti on selvä – yksilöllinen uniapneakisko on paras hoitovaihtoehto.

Napsauta alla saadaksesi lisätietoa lievästä obstruktiivisesta uniapneasta kärsivien potilaiden hoidosta.

sample
Patient Consulting Sleep Physician photo

SomnoMed® Medical Initiative -aloite

SomnoMed tietää, että monissa maissa ensisijainen hoito, jota potilaat obstruktiiviseen uniapneaan saavat, on CPAP-hoito. Medical Initiative ‑aloitteemme pyrkii vaikuttamaan niihin syihin, joiden takia lääkärit eivät määrää uniapneakiskohoitoa useammin.

Autamme unilääkäreitä:

  • Löytämään luotettavan unihammaslääkärin yhteistyötä varten.
  • Oikaisemaan uniapneakiskoihin liittyviä virheellisiä käsityksiä
  • Tukemaan ja tekemään uniapneakiskoihin liittyvää tutkimusta
  • Tekemään uniapneakiskosta ensisijaisen hoitomuodon lievästä tai keskivaikeasta uniapneasta kärsiville potilaille sekä potilaille, jotka kieltäytyvät CPAP-hoidosta tai lopettavat sen.

Työskentelemme niin hammaslääkäreiden kuin unilääkäreidenkin kanssa auttaaksemme heitä hoitamaan potilaitaan ja vastaamaan obstruktiivisen uniapnean asettamaan kasvavaan haasteeseen.

Yksilöllinen uniapneakisko vs. apteekin kuorsauskisko

Yksilöllinen uniapneakisko vai apteekin ”keitä ja pure”-kuorsauskisko?
Tutki vuonna 2018 julkaistua tutkimusta, jonka lähteenä on käytetty kolmen tutkimuksen 129 potilasta:

Yksilölliset uniapneakiskot tuottivat merkitsevästi suuremman (p = .01) AHI-tuloksen laskun verrattuna apteekin kuorsauskiskoihin (-3,52 tapahtumaa tunnissa).

Apteekin kuorsauskiskojen käyttäjillä oli merkitsevästi heikompi (p = .004) hoitovaste, kun hoitovaste määriteltiin joko osittaiseksi (50 % lasku AHI:ssa) tai täydeksi (AHI < 5/h) vetosuhteella 0,47.

Apteekin kuorsauskiskojen käyttäjien ESS-asteikolla mitattu päivän aikaisen unisuuden arvo (0,98) oli korkeampi (p = .05).

Potilaat pitivät yksilöllisiä uniapneakiskoja merkitsevästi (p = .001) parempina.

Hoitoon sitoutuminen oli myös parempaa yksilöllisen uniapneakiskon käyttäjillä: kahdessa satunnaistetussa verrokkitutkimuksessa raportoitiin yksilöllisten uniapneakiskojen käyttäjien käyttävän kiskoa useamman tunnin ajan yössä ja useampana yönä viikossa kuin apteekin kuorsauskiskojen käyttäjät.

Tutkimuksen johtopäätös oli, että

”yksilöllisesti valmistetulla [kiskolla] on selkeitä, määriteltävissä olevia etuja: sen kliininen teho on merkittävä, ja potilaat pitävät yksilöllisesti valmistettua kiskoa parempana vaihtoehtona ja toteuttavat hoitoa paremmin sitä käytettäessä.”

Lähde: Johal et al “Ready-made versus custom-made mandibular advancement appliances in obstructive sleep apnea: A systematic review and meta-analysis” Journal of Sleep Research 2018;27