doctors
Kjennetegn på en søvnapné skinne-terapi med høy kvalitet

For pasienter som lider av søvnapné et komforten, den kliniske nytten og kvaliteten på terapien av stor betydning. For å være sikker på at behandlingen skal fungere, må skinnen fungere perfekt hver natt. Dette krever at diagnose og terapi utarbeides i nært samarbeid mellom søvnleger og tannleger med lange erfaring innen odontologisk søvnmedisin. Med perfekt individuell tilpasning og kontinuerlig åpning av luftveiene for et best mulig resultat av behandlingen.

Et spesielt viktig kvalitetskriterium er brukernes compliance. Den er usedvanlig høy blant SomnoDent COAT-brukerne. Bestill studien: [email protected]

Medisinske studier

For SomnoMed® er resultater fra den omfattende kliniske forskningen på SomnoDent®-skinnenes kvalitet, effekt, compliance og komfort av stor betydning.

For øyeblikket finnes det 16 studier – de fleste inne vår egen bransje – der leger, tannleger og pasienter forteller om effekten av behandlingen og de erfaringene de har gjort med orale skinner (COAT), sammenlignet med CPAP.

Spesielt interessant er de nærmest identiske tallene for AHI-reduksjon med CPAP og skinner – et resultat av at pasientenes compliance er høyere med SomnoDent COAT®.

Dokumentasjon for leger/søvnleger

Les mer om hvordan laboratorietestene gjennomføres for å avklare om en pasient egner seg for behandling med SomnoDent-skinne. Du kan også informere deg om mulighetene som finnes for compliance-registrering, så skinnen virkelig brukes som den skal.

Hvis du ønsker å komme i kontakt med en SomnoDent-tannlege i nærheten av deg, kan du gjerne sende oss en melding.

SomnoMed® er kontinuerlig engasjert i forskning og utvikling.. På den måten sørger vi for at SomnoDent COAT® søvnapnéskinner alltid er på høyde med de teknologiske nyviningene og fortsatt setter GULLSTASNDARDEN innen søvnapnéskinne-terapien, online formular.

 

Vi vil gjerne vite hva du mener om dette!

Navn
Sted, Land

Hvis antallet pasienter du behandler for OSA har forandret seg i løpet av de siste 12 månedene:
Hva er hovedårsaken til at du forskriver SomnoDent®-produkter til pasientene?
Hvor mange prosent av pasientene an befaler du protrusjonsskinner?
Jeg vil gjerne fortelle dette:
Jeg vil gjerne motta mer informasjon om produkter og tilbud fra SomnoMed®.

Jeg vil gjerne at SomnoMed® kontakter meg for en samtale om erfaringene jeg har gjort med disse produktene.