Inspecteer regelmatig uw SomnoDent MRA

Inspecteer het apparaat regelmatig op tekenen van schade, zoals breuken en scheuren. Als het apparaat beschadigd of kapot is, mag het apparaat NIET meer worden gebruikt om verwondingen, zoals verstikking of snijwonden, te voorkomen. Als het apparaat beschadigd is, breng het dan onmiddellijk naar uw SomnoMed behandelaar, die het door ons SomnoMed laboratorium zal laten repareren.

Reparaties

Alle reparaties, ook die onder garantie, moeten naar uw SomnoMed behandelaar worden gebracht en niet rechtstreeks naar SomnoMed worden gestuurd. Opmerking: Bewaar de modellen van uw tanden die door uw tandarts zijn genomen toen uw SomnoDent MRA werd gemaakt. In het onwaarschijnlijke geval van een breuk moet u deze modellen samen met uw apparaat terugsturen voor reparatie. Mocht u deze modellen niet hebben, dan kunnen er buiten de garantie extra kosten ontstaan.

SomnoDent 3 jaar uitgebreide fabrieksgarantie

SomnoMed garandeert dat alle SomnoDent MRA’s vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten voor een periode van 36 maanden vanaf de datum van levering aan de verstrekkende tandarts.

A. De SomnoDent-garantie vervalt als de patiënt daarna substantiële restauratieve werkzaamheden heeft ondergaan.
B. Bovendien is de SomnoDent-garantie alleen gedekt voor breuk in de mond.
C. De garantie dekt alleen reparatie van het apparaat. Als er nieuwe modellen of afdrukken nodig zijn, vervalt de garantie. In dergelijke gevallen biedt SomnoMed aan om het apparaat tegen gereduceerde kosten opnieuw te maken.
NS. Reparatiewerkzaamheden onder garantie mogen alleen worden uitgevoerd door de geautoriseerde SomnoMed-faciliteit waar de SomnoDent MRA oorspronkelijk is vervaardigd.
e. Reparaties die niet onder de garantie vallen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: resetbeten, acrylbreuk; sluiting reparatie; vleugel reparatie; en andere schade die niet door fabricagefouten is veroorzaakt.

Bijvoorbeeld reparaties veroorzaakt door defecte of vervormde modellen, defecte of vervormde beetregistraties, tandsteenafzettingen en aanpassingen aan de SomnoDent MRA die niet zijn uitgevoerd door SomnoMed geautoriseerde technici.

Let op: dit formulier wordt naar ons team in Australië gestuurd. Wijzig de regio voor andere locaties.