Företagsinformation

Vi är globala ledare inom medicinska orala apparaturer för sömnapné. SomnoDent® kommersialiserades baserat på omfattande klinisk forskning. Stöd för oberoende klinisk forskning, kontinuerlig innovation och införande av medicinska tillverkningsstandarder har resulterat i att SomnoDent® har blivit den senaste och kliniskt bevisade medicinska orala behandlingsapparaten för OSA. Alla SomnoDent-produkter är 510 (k) godkända av FDA och tillverkade i enlighet med ISO 13485 kvalitetsstandarder.

Mer än 560 000 patienter runt om i världen har behandlats med en SomnoDent-enhet. Använd under sömn och utprovad av en tandläkare, är SomnoDent-serien av orala enheter anpassade för att erbjuda överlägsen komfort och kvalitet för varje enskild patient.

SomnoMed® is a company publicly traded on the Australian Stock Exchange (ASX:SOM). It was founded in 2004 in Sydney, Australia.

Varje stat i USA och de flesta länder över hela världen har sina egna lagar som reglerar vilka typer av värdepapper och andra investeringsprodukter som kan erbjudas deras invånare, samt processen för att göra det. Som ett resultat av detta är investeringar i vissa värdepapper inte tillgängliga för alla intresserade investerare. Följaktligen tillhandahålls denna information endast i informationssyfte och utgör inte ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller sälja SomnoMed® Limited-aktier i någon jurisdiktion där sådant skulle vara förbjudet.

Alla investeringar innebär olika grader av risk. När du gör en investering bör du alltid vara medveten om din risktoleransnivå och ekonomiska situation. Dessutom bör du söka professionell investeringsrådgivning innan du fattar några investeringsbeslut. Somnomed® Limited och/eller dess aktieägare, styrelseledamöter, tjänstemän och/eller anställda ger inga investeringsrekommendationer med avseende på någon investering gjord i Somnomed® Limited.

World Map Finance

Företagsinformation

Ta reda på mer om Somnomed®s styrelse, ledningsgrupp och bolagsstyrning.

Investerare och Partners Resurser

Årliga Rapporter

SX Meddelanden

Analytikerbevakning

Webbsändning

Årsstämma