Hur kan vi hjälpa dig?

Använd sökfunktionen eller klicka på ämnena nedan för mer information.

Dokument

Produkt Garanti

Här finns en kopia av SomnoMeds produkt garanti
sample

FAQs

Frekvent, högljudda snarkningar kan vara ett tecken på sömnapné, en vanlig och potentiellt allvarlig störning där andningen upprepade gånger slutar och börjar när du sover. Alla som snarkar har inte sömnapné och alla som har sömnapné snarkar inte. Den största indikationen är hur du mår under dagen. Normal snarkning påverkar inte sömnkvaliteten lika mycket som sömnapné, så du är mindre benägna att drabbas av extrem trötthet under dagen om du snarkar mindre i motsats till obstruktiv sömnapné (OSA).

Snarkning kan dock vara mer än irriterande – det kan utgöra en fara för din hälsa. 

Sömnapné är ett tillstånd som påverkar hur du andas när du sover. Vid obehandlad sömnapné avbryts andningen under kortare stunder eller gör det svårt att andas. Dessa tillfällen varar vanligtvis mellan 10 och 20 sekunder och kan inträffa upp till hundratals gånger per natt.
Det beror på om du är så sjuk i din OSA att det räknas som sjukvårdande behandling i den region du bor. Det bästa är att ta kontakt med din vårdcentral för att få remiss till den instans som utreder sömnapné.
SomnoDent sömnapnéskenor behandlar obstruktiv sömnapné (OSA) genom att flytta fram underkäken för att hålla luftvägarna öppna. Sömnapnéskenan är skräddarsydd för att passa din mun och består av en över- och underskena som täcker dina tänder och kommer att hjälpa till att föra fram din underkäke under behandlingen. När din underkäke rör sig framåt hjälper det till att öppna luftvägarna så att du andas lättare och sover bekvämare under en längre perioder, vilket hjälper dig att nå djup REM-sömn.

Vi rekommenderar SomTabs av SomnoMed® för skonsam och grundlig rengöring av SomnoMed-skenor. SomTabs finns att köpa i förpackningar om 30, 90 eller 180 stycken brustabletter. Klicka här för mer information.

Förvara din enhet enligt instruktionerna som medföljer skenan. Håll den borta från direkt solljus.
Skadade eller trasiga skenor får inte användas. Fortsatt användning kan orsaka personskador. Kontakta din tandläkare omedelbart om din skena är trasig. För reparationer och garantianspråk/frågor måste du kontakta tandläkaren som hjälpte dig att beställa din sömnapnéskena.
Även om SomnoDent sömnapnéskenor är effektiva hos de allra flesta patienter så kan det finnas ett tillfälle där skenan inte fungerar i tillräckligt hög grad. Vid dessa tillfällen ska du kontakta din tandläkare som gav dig skenan. Om du känner att den inte fungerar måste tandläkaren utvärdera behandlingsesultatet av sömnapnéskenan och eventuellt göra nödvändiga justeringar. Om du känner att symtomen på sömnapné försämras måste du prata med din läkare för andra behandlingsalternativ, eftersom du kan ha blivit försämrat i din OSA.

Som med all medicinsk behandling finns det möjliga komplikationer eller biverkningar när du behandlar din sömnapne med en sömnapnéskena. Med tanke på de väldokumenterade hälsoriskerna med att lämna obstruktiv sömnapné (OSA) obehandlad anses de flesta av biverkningarna vid användning av sömnapnéskenor vara mindre. De flesta patienters biverkningar avtar dock efter den första eller andra veckan efter startad behandling. De tre vanligaste biverkningarna är ont i tänderna, ont i käkleden eller muskelbesvär samt att tänderna flyttar sig eller att bettet förändras. Andra biverkningar som kan upplevas är mycket saliv eller torra läppar.

SomnoDent sömnapnéskenor sätter ett litet tryck på tänderna vilket kan orsaka tillfällig ömhet. Om detta inträffar kan det ofta lindras lätt genom att din tandläkare justerar din antiapné skena. Forskning tyder på att det inte finns några tecken på långvariga tandbesvär med korrekt justerade sömnapnéskenor.
SomnoDent sömnapnéskenor fungerar genom att flytta underkäken framåt för att öppna halsen och minskad diameter på luftvägarna. På grund av denna framåtdragande position av käken finns det en risk för käkleds- och muskelbesvär. SomnoDent sömnapnéskenor är justerbara, så varje skena kan justeras gradvis för att hjälpa till att öka framdragningen med minimalt obehag. Långvariga muskelbesvär är sällsynt. Kortvarigt obehag behandlas vanligtvis genom att sömnapnéskenan justeras till en mer bekväm position. Vissa patienter som redan har käkledsproblem kanske inte kan använda sömnapnéskenor, medan andra patienter med käkledsproblem faktiskt kan bli bättre och få mindre käkledsproblem genom att använda en antiapné skena. Din utbildade SomonDent-tandläkare kan hjälpa dig att hitta lösningar på dina obehag eller problem.
SomnoDent sömnapnéskena är anpassad till din mun och består av en övre och en nedre skena som täcker dina tänder. På grund av att skenorna trycker mot tänderna och att käken dras framåt när du bär en SomnoDent- skena kan tänderna att röra sig något, draget framåt får käken att hamna i en ny position vilket kan förändra ditt bett. Det finns rekommenderade övningar för käken som du kan göra i några minuter varje morgon efter att du har använt din sömnapnéskena, detta hjälper dig att återställa bettet. Prata med din tandläkare för mer information om övningar som är lämpliga för din behandling.

Trots ovan beskrivna biverkningar kan dock obstruktiv sömnapné utgöra allvarliga hälsorisker och bör behandlas. Det stör ditt normala sömnmönster, normala syrgasnivåer i blodet kan minska och kan leda till överdriven trötthet under dagtid, oregelbunden hjärtrytm, högt blodtryck, hjärtinfarkt eller stroke. Även om vissa biverkningar kan vara oönskade hos vissa patienter, är sömnapnéskenan en effektiv behandling av en livshotande sjukdom. Om du ser stora förändringar på tänder och bett bör du endast avbryta din behandling med din sömnapnéskena efter kontakt med din tandläkare. Du kan få vara beredd att acceptera en annan behandlingsform, såsom en CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), enligt anvisningar från din läkare.

De flesta patienter anpassar sig lätt till att ha en SomnoDent sömnapnéskena på natten. Efter att ha använt skenan under en kort tid kommer det att bli en del av din rutin, och de flesta kommer att hata att sova utan den efter att de insett hur mycket bättre de mår på morgonen (och hur mycket bättre deras säng-partner sover).

Följsamheten för behandling av sömnapné med sömnapnéskena är mycket högre än för andra former av icke-kirurgisk behandling av obstruktiv sömnapné. Med andra ord är det mycket mer troligt att patienter använder en sömnapnéskena är mer framgångsrik med denna behandling än någon annan form av behandling. En nyligen genomförd undersökning av våra patienter visade att 90% av SomnoDent-patienter regelbundet använder sin skena.

När patienter upplever bättre sömn och förbättrad hälsa i samband med användning av en sömnapnéskena är det sällsynt att någon slutar använda den.