Inspektera din SomnoDent regelbundet

Inspektera sömnapnéskenan regelbundet och leta efter tecken på skador som t.ex. sprickor. Om skenan är skadad eller trasig bör skenan INTE användas längre för att undvika personskador, såsom kvävning eller sårbildning. Om skenan är skadad, ta omedelbart kontakt med den tandläkaren som gav dig skenan. Han/hon hjälper till att beställa reparation av sömnapnéskenan hos ett SomnoMed-laboratorium.

Reparationer

Alla reparationer, inklusive garantier, ska tas till den tandläkare som beställde skenan och inte skickas direkt till SomnoMed. Obs! Ta hand om modellerna av dina tänder som togs av din tandläkare när din SomnoDent tillverkades. Om din skena behöver repareras måste dessa modeller skickas med din skena vid reparation. Om du inte har dessa modeller kan det tillkomma extra kostnader från din tandläkare som går utanför garantin.

SomnoDent 2 års omfattande tillverkargaranti

SomnoMed garanterar att alla levererade SomnoDents är fria från material- och tillverkningsfel under en period av 24 månader från leveransdatumet till den tillhandahållande tandläkaren.

a. SomnoDent-garantin upphör att gälla om patienten efterföljande omfattande restaureringsarbete av sina tänder.

b. Dessutom täcks SomnoDent-garantin endast för om skenan går sönder i munnen (inte om den tappas i golvet, hunden äter upp den etc.).

c. Garantin täcker endast reparation av enheten. Om nya modeller eller avtryck krävs är garantin ogiltig. I sådana fall erbjuder SomnoMed att göra om enheten till ett reducerat pris.

d. Garantireparationer får endast utföras av det auktoriserade SomnoMed-laboratoriet där SomnoDent skenan ursprungligen tillverkades.

e. Reparationer som inte täcks av garantin inkluderar, men är inte begränsade till: återställningsbett, akryl-fraktur; lås-reparation; ving-reparation; och andra skador som inte orsakats av tillverkningsfel. Till exempel reparationer orsakade av defekta eller förvrängda modeller, defekta eller förvrängda index, kalkavlagringar och ändringar på skenor gjorda av icke SomnoMed-auktoriserade tekniker.

Garanti